Verkavelingsdossier opmaken

wie zijn wij
wie zijn wij
wie zijn wij
wie zijn wij

Van grondplan tot ontwerp. Van het opsplitsen van percelen tot een goedgekeurde vergunning. Bij het verkavelen van bouwgrond of terreinen is een doorgedreven voorbereiding essentieel. Bij Buro Eyckmans staan ervaren landmeter-experten voor je klaar die je bij het verkavelen begeleiden van start tot finish.

 • Opmeten van de verkaveling
 • Opmaken van verkavelingsontwerp
 • Indienen van verkavelingsdossier
 • Opsplitsen van loten

Opsplitsen van bouwgrond en percelen

Een geslaagde verkaveling start bij een goed en correct plan. Bij het opsplitsen van percelen en het ontwerpen van een verkaveling kiezen we voor een optimale indeling, rekening houdend met de wensen van de gemeente en de nood aan openbare ruimte. Zo vermijd je verrassingen achteraf. We begeleiden verkavelingsdossiers voor particuliere eigenaren en complexe verkavelingen voor projectontwikkelaars of bouwpromotoren.

 • Particuliere eigenaar
 • Projectontwikkelaar
 • Bouwpromotor

Uiteraard eindigt onze expertise niet bij het voorbereiden van een verkaveling of verkavelingsdossier. Ook voor het indienen van de aanvraag voor de verplichte omgevingsvergunning staan we je als landmeter-experten bij. De verkavelingsaanvraag is gedetailleerd en compleet met:

 • Motivatienota
 • Opmetingsplannen
 • Stedenbouwkundige voorschriften
 • Milieueffectenrapport
 • Verkavelingsontwerp

Ook na de goedkeuring van de verkaveling kan je bij onze landmeter-experten terecht. Bijvoorbeeld voor het afpalen van de percelen of het uitzetten van gebouwen.

Van verkavelingsontwerp tot een goedgekeurd verkavelingsdossier

Onze landmeter-experten begeleiden je van start tot finish

Contacteer ons