Buro eyckmans

wie zijn wij
wie zijn wij
wie zijn wij
wie zijn wij

Beëdigd landmeters en vakspecialisten. Dat zijn we in de eerste plaats. Maar Buro Eyckmans is meer dan dat. Een gezonde dosis mensenkennis is in ons vak minstens even belangrijk. U rekent immers op uw landmeter voor betrouwbaar juridisch en technisch advies. Daarom is persoonlijk contact voor ons van groot belang.

Daarnaast ontbreekt het ons niet aan een portie lef, dynamiek en werklust. Hierdoor kunnen we snel en accuraat werk leveren voor metingen, schattingen, muurovernames, plaatsbeschrijvingen enz. Reken daarbij een constante investering in de nieuwste technologieën en u begrijpt hoe we ieder project vlot en efficiënt tot een goed einde kunnen brengen.