Vergunningen

wie zijn wij
wie zijn wij
wie zijn wij
wie zijn wij

Elke (bouw)project staat of valt met een goedgekeurde omgevingsvergunning. Daarom begeleiden we je in de opmaak van je vergunningsaanvraag en samenstellen van je dossier. Als professionele dienstverlener dienen we je aanvraag digitaal in. In alle transparantie en openheid.

Omgevingsvergunning

De nieuwe omgevingsvergunning verenigt de vroegere stedenbouwkundige vergunning, milieuvergunning en verkavelingsvergunning in één dossier. Die stellen we voor jou samen op basis van gerichte onderzoeken en duidelijke plannen. Want een goed voorbereid man is er twee waard. De aanvraag voor je omgevingsvergunning kan je op elk moment inkijken via het digitale loket van je gemeente of provincie.

 • Opstellen van de aanvraag
 • Digitaal indienen van de aanvraag
 • Opvolging en goedkeuring van de omgevingsvergunning

Uiteraard helpen we je bij het aanvragen van je omgevingsvergunning voor je bouwproject. Maar ook voor andere ingrepen hebben ons landmeter-experten alle expertise in huis voor een geslaagde aanvraag van de omgevingsvergunning.

 • Verkavelingen
 • Aanleggen van terreinen
 • Ophogen van percelen
 • Verleggen van een buurtweg
 • Aanleg van een bufferbekken

Vergunning voor helihavens

Buro Eyckmans is specialist in het ontwikkelen en opstellen van vergunningsaanvragen voor helihavens. Zowel voor particulieren, bedrijven als ziekenhuizen. Als erkende expert door het Directoraat-Generaal Luchtvaart (DGLV) stellen we je aanvraag voor een helihaven volledig samen. Inclusief de nodige onderzoeken en opmaak van documenten.

 • Uitvoeren van onderzoeken
 • Indienen van vergunningsaanvraag
 • Voor particuliere helihavens en bedrijven/ziekenhuizen

Een aanvraag voor een helihavenvergunning gaat gepaard met een screening van de omgeving, een topografisch overzicht van de locatie in 3D met aanduiding van de vluchtassen, en uiteraard de opmeting van de helihaven zelf.

 • Screening van de omgeving
 • Topografisch overzicht in 3D
 • Opmeting van de helihaven

Een succesvolle aanvraag van je omgevingsvergunning

Kies voor zekerheid en de professionele dossierbegeleiding van landmeter-experten

Contacteer ons